فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان دستگیر شده در بازجویی های خود عنوان کردند این موتورسیکلت ها را در شهر تهران سرقت و قصد داشته اند آنها را به خارج کشور قاچاق کنند.