وی افزود :مشتریان بانکی استان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با مراجعه به طبقه فوقانی شعبه بانک مرکزی واقع در مقابل مسجد جامع کرمانشاه، اطلاعات مربوطه را در اختیار گروه بازرسی مستقر در این بانک قرار داده و شکایت خود را مطرح نمایند.
بهزاد جلیلیان در خصوص دریافت وجوه نقد مشتریان بانکی گفت: هدف بانک مرکزی ترویج خدمات بانکی و از چرخه خارج کردن گردش پول نقد است.
وی با اشاره به اینکه یکی از آلوده ترین عواملی که به گسترش شیوع کرونا دامن میزند انتقال وجه نقد است اظهار کرد: لازم است شهروندان را به سمت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک تشویق کنیم. وی افزود:در حال حاضر کلیه فروشگاه ها و فروشندگان دارای پایانه های فروش ودستگاه های پوز هستند و برای انتقال وجوه نیز از سامانه های خدمات الکترونیکی که در دسترس مردم است استفاده می کنند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه در پایان به خبرنگار طلوع کرمانشاه گفت: اگر به هر دلیلی نیاز به جا به جایی وجه نقد باشد، کلیه بانک ها، موسسات و صندوق ها ملزم به دریافت وجه نقد از مشتری هستند و هیچ شعبه ای اجازه ندارد از دریافت پول مشتریان خود داری نماید.