محمدی در توضیح تست پی.سی.آر نیز گفت: تست پی.سی.آر نمونه‌گیری از انتهای بینی است، نمونه برداشته و در آزمایشگاه ها طی فرآیند پیچیده‌ای امکان ابتلای به ویروس کرونا تشخیص داده می‌شود.

وی با بیان اینکه این تست در مراکز ۱۶ ساعته انجام می‌شود، گفت:  طبق بخش‌نامه وزارت بهداشت در مراکز۱۶ ساعته تست تشخیص کووید ۱۹ از افراد بالای ۶۰ سال علامت‌دار و افراد مشخصی که در این بخش‌نامه اعلام شده، گرفته می‌شود.