مهندس لطفی در خصوص آرشیو اسناد عمومی نیز افزود: بعد از جمع‌آوری و بارگذاری اسناد عمومی شهروندان می توانند از طریق سایت از پیش‌طراحی شده به اسناد عمومی مورد نظر، دسترسی پیدا نموده و از مراجعه حضوری به شهرداری و ادارات ذیربط خودداری نمایند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ادامه داد: اطلاعات ملکی مانند میزان تراکم و هزینه‌های شهرداری بر اساس نقشه جغرافیایی دسته‌بندی شده و برای شهروندان قابل مشاهده است.

وی افزود: آرشیو الکترونیک مهم‌‌ترین اقدام در خصوص برون‌سپاری خدمات شهروندی به دفاتر خارج از شهرداری است.

مهندس لطفی در پایان افزود: با توجه به اقدامات انجام گرفته و سرعت ثبت اسناد و اطلاعات، پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۹۹ برون‌سپاری خدمات شهروندی امکان‌پذیر باشد.