عباسپور معتقد است، وقتی که مردم بدانند مالیاتی که می‌پردازند چگونه هزینه می‌شود، مشارکت بیشتری در پرداخت مالیات خواهند داشت.

وی در ادامه اشاره‌ای هم به مهلت تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی داشت و عنوان کرد: موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مودیان حقیقی تا ۳۱ مرداد و برای مودیان حقوقی تا ۳۱ شهریور است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه به مودیان توصیه کرد، تسلیم اظهارنامه‌های خود را هرچه زودتر انجام دهند و به روزهای پایانی موکول نکنند.

عباسپور با اشاره به توافق و تفاهمی که امسال بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونابرای تسهیل شرایط صاحبان مشاغل در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: بر این اساس مالیات سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل با مالیات قطعی کمتر از ۲.۵ میلیون تومان، نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ بدون افزایش، با مالیات قطعی بیش از ۲.۵ میلیون تومان تا پنج میلیون تومان با چهار درصد افزایش، برای پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان با هشت درصد افزایش و برای مالیات قطعی بیش از ۱۰ میلیون تومان با ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ محاسبه خواهد شد.

وی تاکید کرد: شرط بهره‌مندی از این تفاهم آن است که درآمد سال ۱۳۹۸ مودی مالیاتی حداکثر۹۹۰ میلیون تومان باشد و مودی تا پایان مرداد ماه نسبت به ثبت درخواست استفاده از توافق و تفاهم اقدام کند.

به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه، برای مودیانی که درآمد سال ۱۳۹۸ آنها بیشتر از۹۹۰ میلیون تومان بوده نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، در غیر این صورت مشمول ۳۰ درصد جریمه غیرقابل بخشش می‌شوند.

عباسپور در ادامه از اقداماتی که در بخش‌های مختلف برای جلوگیری از فرار مالیاتی در دست انجام است هم یاد کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین این موارد بررسی تراکنش‌های بانکی برای ارقام بیش از ۵۰ میلیارد ریال است که باید مستندات آن بررسی شود و کسانی که در این زمینه فرار مالیاتی داشته باشند مشمول جرائم خواهند شد.

وی هچنین از پیگیری اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در کرمانشاه همزمان با سراسر کشور هم یاد کرد و گفت: در این زمینه فعلا از اطلاعاتی که مردم از طریق سامانه تلفنی ۱۵۲۶ به ما می‌دهند استفاده می‌کنیم و تا کنون اطلاعات ۳۰ تا ۳۵ خانه را به ما دادند که در دست بررسی است.