او افزود:این اطلاعیه پس از برگزاری نشست‌های تخصصی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ابلاغیه معاونت بهداشت این وزارتخانه، صادر شده است و بر اساس آن برخی فعالیت‌های ورزشی از جمله بازگشایی استخر‌ها در مناطق زرد مجاز است.

معاون توسعه ورزش اداره کل درپایان بار دیگر از جامعه ورزشی استان خواست در انجام فعالیت‌های ورزشی و بخصوص استخرها، رعایت پروتکل‌های بهداشتی را بصورت جدی مد نظر داشته باشند./خبرنگاران