وی افزود: همچنین از مردم می خواهیم تا در ساعات اوج مصرف بیش از هر زمان دیگر صرفه جویی در مصرف برق داشته باشند.

ساعت کار ادارات استان به منظور صرفه جویی در مصرف برق از ۳۰ تیرماه امسال به ساعت ۷:۱۵ تا ۱۳ در روزهای شنبه تا چهارشنبه و ساعت ۷:۱۵ تا ۱۲ در روزهای پنجشنبه تغییر پیدا کرده بود/ایسنا