مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه عنوان کرد: در بیمارستان های غیردانشگاهی نیز خدمات بیمه الکترونیک تا پایان شهریور در بیمارستان های تامین اجتماعی و تا آذرماه هم در سایر بیمارستان ها عملیاتی خواهد شد.

او همچنین در باره بخش خدمات سرپایی گفت: با تبادل مناسبی که بین جامعه پزشکی و بیمه سلامت ایجاد شده، اکنون ۸۵ درصد مطب‌های طرف قرارداد بیمه سلامت استان به سامانه نسخه نویسی الکترونیک و استحقاق سنجی متصل هستند.

مظفری اضافه کرد: در بخش پاراکلینیک و داروخانه ها نیز ۷۵ درصد این مراکز درمانی به سامانه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک متصل هستند که در تلاشیم به ۱۰۰ درصد برسد.

بیمه سلامت کرمانشاه، یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر یعنی ۶۰ درصد از جمعیت استان را در قالب پنج صندوق بیمه‌ای شامل، «صندوق کارکنان دولت»،«صندوق روستاییان و عشایر»، «صندوق بیمه همگانی رایگان»، «صندوق ایرانیان» و «صندوق سایر اقشار» زیرپوشش دارد/ایرنا