رئیس اداره مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تاکید بر ضرورت تهویه مناسب فضاهای فیزیکی، تجهیز سیستم‌های آبخوری، سرویس‌های بهداشتی به مواد شوینده مناسب در این آموزشگاه‌ها، گفت: چینش صندلی‌ها با رعایت فاصله ۱.۸ تا ۲ متر انجام و حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت هر کلاس پذیرش خواهد شد.

 اعظمی با بیان اینکه به آموزشگاه‌های زبان و علمی تاکید شده تا به طور مرتب نسبت به ضدعفونی و گندزایی اماکن خود اقدام کنند، گفت: از مربیان این آموزشگاه‌ها و خانواده‌ها می‌خواهیم تا از این موسسات بخواهند تا کلاس ها را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برقرار کنند.

 به گفته این مسئول استان کرمانشاه هم‌اکنون ۵۱۸ آموزشگاه زبان و علمی دارد./ایسنا