ساسانی از اختصاص اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومانی برای این پروژه در سال جاری خبر داد و افزود: ۴۲ میلیارد تومان از این اعتبار مربوط به بودجه امسال پروژه است و مابقی مربوط به اعتبارات سفر ریاست جمهوری است که تاکنون از این میزان اعتبار حدود ۳۰ میلیارد تومان آن تخصیص شده و امیدواریم با همدلی مسئولان استان بتوانیم باقی مانده اعتبارات پروژه را بگیریم.

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه با اشاره به ضرورت تکمیل این پروژه، گفت: طبق مطالعات صورت گرفته که به تصویب هم رسیده کرمانشاه تا سال ۱۴۱۰ با توجه به افزایش جمعیت نیازمند یک سیستم حمل و نقل ریلی شهری خواهد بود.

وی افزود: برخی صحبت‌ها مطرح می‌شود که پروژه قطار شهری چون تا اینجای کار پیش رفته باید ادامه داده شود، این حرف در جای خود درست است، اما عامل ادامه دهنده پروژه نیاز کرمانشاه به این پروژه است، نه اینکه صرفا چون این پروژه شروع شده و تا اینجای کار پیش رفته باید تمام شود.

ساسانی تصریح کرد: مطالعات بسیاری بر روی این پروژه صورت گرفته و کار علمی و تحقیقی پشت آن است و با توجه به نیازی که کرمانشاه و جمعیت میلیونی آن در سالهای آینده خواهند داشت، این پروژه باید به بهره برداری برسد.

وی افزود: در سالهای آینده شاهد افزایش قیمت سوخت خواهیم بود و از طرفی با توجه به خیابانهای محدود و افزایش  جمعیت، مردم کرمانشاه به این پروژه نیاز خواهند داشت و تکمیل این پروژه حق مردم کرمانشاه است.

ساسانی تصریح کرد: چنانچه با همدلی و همراهی تمام مسئولان استان، شهرداری و شورای شهر بتوانیم اعتبارات پروژه و سایر مشکلات آن را پیگیری کنیم، فاز اول این پروژه تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد و خوشبختانه مدیریت ارشد استان در این زمینه بسیار پیگیر است و اعضای شورای شهر هم قول مساعد برای همکاری داده‌اند.

این مسئول خاطرنشان کرد:  سال آینده نیز طبق برنامه پیش بینی شده کار روسازی و نصب ریل پروژه انجام می‌شود/ایسنا