به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی طلوع، تیم کوهنوردی شرکت پتروشیمی کرمانشاه به نمایندگی از کارگران کرمانشاهی در همایش کوهنوردی کارگران سراسر کشور در استان گلستان شرکت کرد.

 تیم کوهنوردی کارگران کرمانشاهی شب را در روستای زیارت به همراه کوهنوردان سایر استانها استراحت کردند و صبح ساعت ۵ به طرف قله تلمبار حرکت کردند و ساعت ۱۲ ظهر قله را فتح نموده و ساعت ۱۵ به سمت روستای زیارت برگشت نمودند.

گفتنی است؛ برنامه کوهنوردی سراسری کارگران کشور که به مناسبت هفته وحدت بمدت ۲ روز در شهرستان گرگان استان گلستان برگزار شد ۱۲۸ کوهنورد از ۱۹ استان از جمله کارگران استان کرمانشاه شرکت داشتند.