وی با بیان اینکه بنا بر آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای مرتبط ۲۶درصد از انتقال ویروس کرونا از طریق حمل ونقل عمومی صورت میگیرد افزود: تاکید و تلاش سازمان بر این است که مسافران تاکسی نیز از ماسک استفاده کنند زیرا رانندگان تاکسی از اقشار در معرض خطر هستند و مسافران برای حفظ سلامتی خود و دیگران از ماسک استفاده کنند تا چرخه استفاده از ماسک کامل باشد و شاهد مشکلات کمتری در این خصوص باشیم.