وی گفت: موردی از ابتلا به کانیبالیسم در طیور استان کرمانشاه گزارش نشده، اما اگر موردی از بیماری در واحدهای مرغداری بروز کند، گزارش آن به دامپزشکی داده می شود./ایسنا