مقام ارشد استان، روند فعالیت‌های صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازی برای احداث کیلومتر آزاد راه همدان – کرمانشاه را مطلوب ندانست و تأکید کرد: علی رغم تمایل چندین سرمایه گذار تاکنون اقدام خاصی در این خصوص انجام نشده و با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه استان کرمانشاه انتظار داریم توجه ویژه‌ای به طرح های آزادراهی استان انجام شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه به لزوم تسریع در انجام هماهنگی و همکاری وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی برای حل مشکلات دهکده لجستیک اشاره کرد و بیان داشت: کرمانشاه جزو ۱۲ استان دارای مصوبه راه‌اندازی دهکده لجستیک در کشور انتخاب شده و‌ با توجه به طی مراحل واگذاری زمین به راه آهن، تسریع در روند فعالیت ها جهت انجام امور مربوطه به عنوان ظرفیتی برای ایجاد اشتغال و‌ توسعه ای ضروری است و‌ نیاز است موضوع تأمین منابع مالی با همکاری وزارت صمت و‌ راه و شهرسازی حل شود.