وی با تاکید بر اینکه کانون اصلی رشد اقتصادی شهرها از توجه سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی تغییر یافته است، اظهار داشت: بر اساس دانش مهارت و به دنبال تحصیل آکادمیک، تجربه در حین انجام کار و تعاملات فرهنگی و اجتماعی به دست می آید.
دکتر علی یارتبار بیان داشت: تجهیز و توانمندسازی مناطق حاشیه نشین و فقیر با مشارکت خود شهروندان ساکن در این مناطق با ایجاد فرصت‌ برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی فراهم می شود.
وی گفت: محصول اقتصاد شهری می‌تواند، پویایی شهر، بازار زمین و رونق ساخت و ساز در همه ابعاد باشد که با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری باید در این مسیر گام برداریم.
مدیرکل مالی شهرداری تصریح کرد: با دستور دکتر طلوعی شهردار محترم در بودجه عملیاتی و سرمایه‌ای جزئیات را دقیقاً براساس شاخص‌های آماری ارزیابی نموده ایم و قطعاً در راهبرد توسعه شهر بر اساس وضعیت مالی با پیش‌بینی‌های درآمدهای کم، متوسط و بالا ، امیدواریم تاثیرات مثبت آنرا در آینده به صورت ملموس شهروندان ما درک نمایند.