کشتار غیرمجاز دام و عرضه گوشت خارج از نظارت دامپزشکی، از چالش‌های حوزه سلامت در کرمانشاه است که برای برخورد با آن هم باید تمام دستگاه‌های ذیربط پای کار بیایند و هم فرهنگ سازی در خصوص مخاطرات مصرف این نوع گوشت‌ صورت بگیرد.

یارویسی در ادامه اشاره‌ای هم به تعداد کشتارگاه های دام استان داشت و گفت: استان کرمانشاه ۱۴ کشتارگاه شامل سه کشتارگاه صنعتی(دو کشتارگاه در شهر کرمانشاه و یک کشتارگاه در شهرستان کنگاور) و یازده کشتار گاه سنتی دارد که همه این کشتارگاه‌ها بجز کشتارگاه سنتی جوانرود مجهز به پیش‌سرد هستند.

وی گفت: به طور میانگین در هفته بین ۴۵۰ تا ۵۵۰ راس گاو و گوساله و بین ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ راس گوسفند و بز در کشتارگاه‌های استان ذبح می‌شود، ضمن اینکه بخشی از نیاز استان هم از طریق گوشت منجمد وارداتی تامین می‌شود.

 به گفته‌ یارویسی هم اکنون بین ۹۰۰ تا هزار قصابی مجوزدار در استان کرمانشاه فعال هستند./ایسنا