این مسئول خاطر نشان کرد: تعمیر و نوکوبی گاردریل به طول ۶۰ کیلومتر همچنین دو کیلومتر نیز نصب نیوجرسی انجام شده است.

وی از تعمیر و نگهداری چراغ‌های چشمک‌زن به تعداد ۱ هزار و ۸۰۰ خانه چراغ و تعمیر و نگهداری مسیر روشنایی به طول ۱۴۶ کیلومتر خبر داد./مهر