این مسئول تصریح کرد:هم اکنون منتظر راه‌اندازی این اداره کل از سوی سازمان راه آهن کشور هستیم که این امر اعتبار زیادی نیاز دارد و برای همین قدری به تاخیر افتاده است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: راه اندازی اداره کل راه آهن استان کرمانشاه قرار بود زودتر از اینها اتفاق بیفتد، اما قطعا تا پایان سال با توجه به پیگیری مصرانه استاندار کرمانشاه، این اداره کل در استان راه اندازی خواهد شد.