دکتر شکیبا یادآور شد: از ابتدای شروع اپیدمی تا کنون در استان کرمانشاه ۱۲۵۶۳ نفر بستری و ۱۱۵۶۰ نفر نیز بهبود یافته و از بیمارستان ترخیص شده اند.