غفار قنبری با مدرک کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی که از سال ۸۰ با اداره جهادکشاورزی در ارتباط کاری بوده و در قالب فعالیتهای نظارتی، مدیرعامل شرکت خدماتی کشاورزی،مدرس دوره های فنی حرفه ای و در نهایت از سال ۹۳ به استخدام جهادکشاورزی درآمده و بعنوان کارشناس در جهادکشاورزی شهرستان جوانرود مشغول به کار بوده است. در طی این مدت چندین بار بعنوان کارشناس نمونه شهرستان، در سالهای ۹۷ و ۹۸ بعنوان مسئول مرکزجهادکشاورزی نمونه در استان و در سال ۹۸ بعنوان مسئول مرکز و کارشناس نمونه کشور انتخاب گردید.


به اعتقاد او برای رسیدن به موفقیت بایستی تلاش، برنامه ریزی هدفمند، خودباوری و تعامل با دیگران با توکل به الطاف خداوند متعال در انسان تقویت گردد. همنگونه که می دانید جهادکشاورزی همواره یکی از ارگانهای خدمتگذار بوده که به صورت جهادگرانه در عرصه تولید نان و مواد غذایی هموطنان عزیز با تلاشگران این عرصه یعنی کشاورزان، دامپروران و باغداران عزیز در ارتباط تنگاتنگ می باشد. پس بایستی این تعامل با روحیه اخلاص در عمل بوده و آنرا مقدس دید و در حقیقت رمز موفیت در این عرصه صداقت عمل، سعی در حل مشکلات کشاورزان بعنوان تولیدکنندگان اصلی غذا، احترام به تجربه و دانش بومی ایشان و سعی در نزدیکی و تعامل با ایشان و انتقال دانش روز در جهت افزایش کمیت و کیفیت تولید محصولات می باشد.