به گزارش خبرنگار طلوع، طی حکمی از سوی آرش رضایی شهردار کرمانشاه، علی یارتبار به عنوان مشاور مالی و اقتصادی شهردار و مدیرکل درآمد و نوسازی این شهرداری منصوب شده است.

موضوع درآمدزایی شهرداری و ایجاد محل های ثابت و پایدار درآمد برای شهرداری یکی از جدی ترین شعارهای شهردار کرمانشاه می باشد که به نظر می رسد انتصاب جدید در راستای تحقق بخشی به این موضوع می باشد.

لازم به ذکر است، علی یارتبار پیش از این مدیرکل امور مالی شهرداری بوده و ظرفیت های مناسبی از خود در راستای جذب درآمد برای شهرداری به نمایش گذاشته است.