وی با بیان اینکه موج سوم کرونا بطور معمول همانند موج های دیگر حدود دو تا سه هفته به طول می انجامد، گفت: اگر مردم همکاری کرده و رعایت پروتکل های بهداشتی را داشته باشند می توانیم با هزینه های حداقلی این موج را پشت سربگذاریم.

وی با بیان اینکه موج های بعدی کرونا در پاییز و زمستان در راهند، گفت: زمان موج ها و شدت آنها همگی بستگی به رفتار بهداشتی مردم دارد و هرچقدر که مردم رعایت پروتکل ها را داشته و از ماسک استفاده کنند، قطعا شرایط بهتری خواهیم داشت، در غیراینصورت باید هزینه های سنگینی پرداخت کنیم.

پیش بینی ۱۵۰۰ تخت بستری برای پاییز و زمستان کرونایی

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با اشاره به پیش بینی تدارک ۱۵۰۰ تخت بستری ویژه بیماران کرونا در پاییز و زمستان پیش رو گفت: اگر نیاز باشد این آمادگی را داریم که بیمارستان امام رضا(ع) را بطور کامل در اختیار بیماران کرونایی قرار دهیم.

مرادی تصریح کرد: هم اکنون ۳۰۰ تخت ICU در استان فعال است و حداقل به ۱۰۰ تخت دیگر نیاز داریم.

وی با اشاره به راه اندازی ۲۱ تخت ICU جدید در هفته گذشته گفت: در حال حاضر ۱۲ تخت جدید دیگر هم آماده شده که هفته آینده راه اندازی می شود و فضای برای راه اندازی ۲۰ تخت ICU جدید دیگر هم فراهم شده است.

مرادی تصریح کرد: درصورت نیاز می توانیم با توجه به کنسل شدن اعمال جراحی الکتیو از ICU بخش های غیرکرونایی هم استفاده کنیم و حتی این امکان هست که در صورت نیاز ICU بیمارستان امام رضا(ع) که حدود ۶۰ تخت دارد را نیز به بیماران کرونایی اختصاص دهیم./ایسنا