تحقق نیمی از سهیمه اشتغال شهرستان

رنجبر در ادامه با اشاره به تحقق بیش از نیمی از سهمیه اشتغال شهرستان کرمانشاه در نیمه نخست امسال، گفت: در حالی که امسال سهمیه اشتغال شهرستان کرمانشاه ایجاد بیش از ۱۷ هزار فرصت شغلی بوده، تاکنون اشتغال ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه رصد ثبت شده است.

وی اضافه کرد: فرصت های شغلی ایجاد شده در شهرستان کرمانشاه  بیشتر در بخش‌های کشاورزی، کارگاه‌های تولیدی، خدماتی و گردشگری بوده است.

رنجبر اشاره ای هم به تخصیص تسهیلات کرونایی به واحدهای تولیدی و صنعتی داشت و گفت: تاکنون بیش از ۷۶ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی در حوزه شهرستان کرمانشاه به آسیب دیدگان از کرونا پرداخت شده که این تسهیلات به ۸۸۵۱ کارگاه، واحد صنفی و واحد تولیدی پرداخت شده و این میزان تسهیلات زمینه تثبیت اشتغال ۹۹۹۲ نفر را در شهرستان فراهم کرده است.

وی گفت: ادارات و نهادهای شهرستان کرمانشاه موظف هستند تا پایان سال با استفاده از فرآیند جذب سرمایه گذار و پرداخت تسهیلات و تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام نسبت به تحقق تعهد اشتغال شهرستان اقدام کنند./ایسنا