تکیه بیگلربیگی کرمانشاه سال ۱۳۷۵ به ثبت ملی رسید./ایسنا