وی یادآوری کرد: مجالس عزا یکی از کانون های مهم شیوع بیماری کرونا هستند و توصیه می شود مردم برای سلامت جان خود و عزیزانشان از برگزاری مجالس عزا برای عزیزان تازه در گذشته خود صرف نظر کنند، چون شیوع کرونا می‌تواند داغ آنها را سنگین‌تر کند./ایسنا