در پی جاری شدن سیلاب در شهرستان هرسین، دکتر امیر کرمی مدیر گروه بهداشت محیط استان اعلام کرد:

◽️در خود شهر هرسین غیر از آبگرفتگی معابر آن هم برای مدتی، مشکلی حادث نشده و سامانه آبرسانی شهر تحت تاثیر قرار نگرفته است و پارامترهای بهداشتی آب شرب مطلوب است، ضمن اینکه تیمهای بهداشت محیط در همان ساعات اولیه در محل حضور پیدا کرده اند.

◽️عمدتا دو روستای داوودی علیا و کهریز دچار سیل زدگی شده اند بطوری که منبع تامین آب و شبکه توزیع آب روستای داوودی تخریب و تعدادی از احشام تلف شده و معابر روستا و برخی خانه ها نیز دچار آبگرفتگی شده است.

◽️در روستای کهریز باز مشکل آبگرفتگی معابر و منازل داریم، ولی خوشبختانه به سامانه آبرسانی و شبکه توزیع خسارتی وارد نشده است.

◽️برای روستای داوودی که سامانه آبرسانی آن تخریب شده اند از طریق فرمانداری و آبفا هماهنگی لازم به عمل آمده که تا زمان اصلاح شبکه نسبت به توزیع آب بسته بندی جهت شرب و نیز از طریق تانکر جهت سایر مصارف اقدام شود.

◽️در داخل این دو روستا که حدودا ۸ کیلومتر از هم فاصله دارند تیم کامل بهداشتی در چادر مستقر شده و مشغول ارائه خدمت می باشند و هیچگونه مصدوم و تلفات انسانی نیز نداشته ایم.

◽️مقرر شده در اسرع وقت نسبت به شناسایی و دفن بهداشتی دامهای تلف شده توسط ادارات ذیربط اقدام شود.

◽️کلیه مکاتبات در زمینه هماهنگی با آبفای استان و شهرستان جهت تسریع در اقدامات مداخله ای جهت اصلاح سامانه تامین آب و ساختار شبکه انجام شده شده است.