وی ادامه داد: این طرح با هدف بررسی یک گونه از این مکان‌ها و فضاهای شهری یعنی مسیرهای پیاده گردشگری در صدد این است که مؤلفه‌های کیفی مطلوبیت بخش این گونه از فضاهای شهری را در شهر کرمانشاه باز بشناساند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در همین راستا تلاش‌های قابل توجهی برای خلق فضاهای شهری جذاب و همچنین بهبود محیط شهری جهت جذب دیدارگران شهری، گردشگران شهری، سرمایه‌گذاران، نیروی کار و صاحبان مشاغل در حال شکل‌گیری است، بنابراین به عنوان بخشی از این بازنگری در نقش شهرها و اهمیت یافتن فضاهای شهری جذاب، توجه و تمرکز فزاینده‌ای به کیفیت محیط شهری و مؤلفه‌های شکل‌دهنده و ارتقا‌دهنده آن به عنوان عامل بنیادین در جذب گردشگر، سرمایه و نیروی کار شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسیرهای پیاده گردشگری به عنوان یک‌گونه از انواع فضاهای شهری مکان‌هایی هستند که فعالیت انتخابی گردشگری شهری را در خود جای می‌دهند از این رو بلوار سراب قنبر به دلیل برخورداری از نظر مؤلفه‌های کیفیت مسیرهای پیاده گردشگری در شهر کرمانشاه به عنوان مسیر مطلوب پیاده راه گردشگری انتخاب شد.

خزلی تصریح کرد: یکی از اهداف این طرح دستیابی به مؤلفه‌های تأثیرگذار کیفیت محیطی بر میزان مطلوبیت مسیر گردشگری پیاده در بلوار سراب قنبر براساس معیارها و زیرمعیارهای مؤلفه‌های کیفیت فضایی مسیرهای پیاده گردشگری است.

وی در خصوص کاربری‌های این پروژه، گفت: انواع غذا و نوشیدنی، فرهنگی، تفریحی و … از جمله کاربری‌های این پروژه است.

خزلی در پایان گفت: این پروژه توسط گروه مهندسی «کای دای» در حال اجراست و طبق زمان‌بندی صورت گزفته انتهای فصل پاییز به بهره‌برداری می‌رسد.

گفتنی است، بلوار سراب قنبر در جنوب غربی کرمانشاه و در منطقه‌ای به همین نام واقع شده است. این محله پیشتر روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه به شمار می‌آمد که با افزایش ساخت و ساز و توسعه شهر کرمانشاه به تدریج در حریم شهر قرار گرفته و به یک محله در بافت منطقه ۴ شهرداری کرمانشاه تبدیل شد.

محدوده مورد نظر که جهت طرح پیاده‌راه گردشگری در بلوار سراب قنبر قرار گرفته از شمال به بلوار خلیج فارس و در جنوب به بلوار مروارید منتهی می‌شود. طول مسیر انتخابی حدود ۲۲۰ متر بوده که به دلیل فرم کمانی و انحنا در کمترین قسمت دارای عرض هفت متر و بیشترین عرض آن در طول مسیر ۱۴ متر و مساحت مکان مورد نظر حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع است./فارس