کرونا آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل کرمانشاه را بالا نبرده است 

وی سپس با اشاره به ثبت نام ۱۰۰ درصدی دانش‌آموزان استان در مدارس، گفت: به صراحت می گویم امسال بر اساس آمارهای موجود تعداد دانش‌آموزان استان نسبت به برآوردها و در مقایسه با سال تحصیلی گذشته تغییری نداشته و این یعنی کرونا دانش‌آموزان را بازمانده از تحصیلی نکرده است.

 یزدان‌پناه اضافه کرد: نگران هستیم تعطیلی‌ها دانش‌آموزان را به سمت بازمانده از تحصیل شدن ببرد، هرچند با وجود جهت‌گیری آموزش‌ها به سمت آموزش‌های مجازی، تلویزیونی، خودآموزها و… بعید است دانش آموزان به سمت بازمانده از تحصیل شدن بروند.

وی با اشاره به ضروت جلوگیری از بازمانده از تحصیل شدن دانش آموزان، ادامه داد: در تلاشیم تا اگر دانش آموزی در نقطه ای از استان به هر دلیل بازمانده از تحصیل شده او را به فرآیند تعلیم و تربیت بازگردانیم./ایسنا