محمدی با اشاره به داشتن ظرفیت پذیرش در بیمارستان‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی استان، گفت: در بیمارستان‌ها فعلا تخت خالی برای پذیرش بیماران کرونایی وجود دارد و مرتب این ظرفیت‌ها را به خصوص در بخش‌های ویژه افزایش می‌دهیم.

وی تصریح کرد: افزایش آمار بستری‌ها و تخت‌های بیمارستان بیانگر این است که ما در معرض خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا قرار داریم و باید برای حفظ سلامتی خود، خانواده و جامعه در رعایت پروتکل‌های بهداشتی جدیت داشته باشیم.