اشغال شدن ۵۵۰ تخت بیمارستانی کرونا در استان موضوع دیگری بود که فرماندار کرمانشاه به آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بستری کردن بیماران جدید مشکل جدی داریم.

به گفته وی کادر درمان نیز در فشار شدیدی هستند و خسته شده‌اند، لذا مردم باید با گذشتن از خواسته‌هایی نظیر برگزاری مراسم جشن و عزا و نیز حضور دسته‌جمعی در پارک‌ها به کاهش فشار کاری کادر درمان کمک کنند.

رنجبر همچنین از مردم خواست تا از  مراجعات غیرضروری به ادارات و بانک‌ها خودداری و تا حد ممکن از طریق اینترنت کارهایشان را انجام دهند.

مردم اگر جانشان را دوست دارند سوار اتوبوس شهری نشوند

فرماندار کرمانشاه همچنین مردم را به استفاده نکردن از خودروهای حمل و نقل عمومی برای عبور از شرایط بحرانی فعلی دعوت کرد و گفت: درست است که مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند اما استفاده کردن از سیستم حمل و نقل عمومی در شرایط فعلی برای صرفه‌جویی اقتصادی به صلاح نیست.

رنجبر ماندگاری شرایط بحرانی در چند روز اخیر را گواه رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی از طرف مردم دانست و افزود: پاییز و زمستان فصول خطرناکی برای کرونا هستند که باید بیشتر مراقب بود./ایرنا