معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این نوع واکسن عمدتا برای گروه های در معرض خطر ضروری است که عمده این گروه ها نیز واکسن را دریافت کرده اند و برای افراد عادی چندان ضرورتی ندارد./ایسنا