وی خاطرنشان کرد: تعداد کل قراردادهای واگذاری زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه تا پایان نیمه اول امسال را یک هزار و ۶۲۸ قرارداد به مساحت ۷۶۰ هکتار است./فارس