محمدی ادامه داد: متاسفانه هر روز آمار بستری و مرگ ومیر نسبت به روز گذشته افزایش می‌یابد که این زنگ خطری برای تمام شهروندان است.