وی از فعالیت بیشتر از هزار نانوایی یارانه‌ای و آزادپز در کرمانشاه خبر داد و اضافه کرد: نزدیک به ۱۵ نانوایی بدون مجوز هم داریم که خودسرانه وسایل و تجهیزات خریده و در حال فعالیت هستند.

علیزاده گفت: این خبازی‌ها در نقاط مختلف شهر از نواحی حاشیه‌ای تا مراکز شهر پراکنده هستند./ایسنا