محمدی به فعال بودن  یک مرکز آموزشی و توانبخشی خانواده و کودکان کم‌بینا و نابینا در استان اشاره و بیان کرد: سامانه بانکی ویژه نابینایان را در برخی شعب استان در راستای خدمت و فراهم کردن شرایط رفاه هر چه بیشتر برای جامعه نابینایان را در استان راه‌اندازی کرده‌ایم./فارس