بازوند گفت: با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی ها، شهرداری هر چه زودتر آسفالت مسیرهای اصلی این محله را در دستور قرار دهد و با آماده شدن طرح معابر اصلی بقیه کارهای زیرساختی این حوزه را انجام دهد.

وی اظهار داشت: امیدواریم با برقراری خدمات شهری و فراهم شدن زیرساخت ها، زمینه شادی و دلگرمی ساکنان شریف محله مرادآباد را فراهم کنیم.