وی تاکید کرد: البته معمولا در کمتر از یک درصد از پرونده‌هایی که کارشناسان رسمی دادگستری آنها را بررسی می‌کنند، شاهد شکایت یکی از طرفین پرونده هستیم و اکثر شکایات هم در مرحله سازش مختومه می‌شود و کمتر پرونده ای به مرحله رسیدگی در شعب دادیاری می‌رسد.

رئیس مرکز کارشناسان دادگستری کرمانشاه افزود: تلاش می‌کنیم تا با برگزاری دوره‌های مستمر آموزشی، مفاهیم قضایی و انتظامی را برای کارشناسان دادگستری استان تفهیم کنیم تا نسبت به تخلفات آگاهی داشته باشند و کمتر به سمت آنها بروند.  

وی افزود: اگر پیگیری‌ها منجر به نتیجه نشد، پرونده شکایت را به کمیته صلح و سازش مرکز ارجاع می‌دهند تا ظرف یک ماه بین طرفین صلح ایجاد کند.

افتخاری یادآورشد: درصورتی که در این کمیته هم پرونده به نتیجه‌ای نرسید، آن را در نهایت به شعب دادیاری انتظامی ارجاع می‌دهند که دراین قسمت مراحل قضایی پرونده و رسیدگی به آن را انجام می‌دهیم./ایسنا