ایراد کار کجاست⁉️
این سئوالی است که از ابتدای ساعت کاری آخرین روز مهر ماه ۹۹ در حال بررسی جزئیات آن هستیم.
عملکرد منفی و کورکورانه سازمان صمت در انتخاب مدیران و معاون بازرگانی ستاد تنظیم بازار و معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کننده و وحشت آنها از پاسخگویی به رسانه ها نه تنها مارا به جوابی نرساند بلکه برخورد بسیار زننده و توهین آمیز مدیران این دستگاه با جایگاه رسانه و هویت خبرنگاران و عدم همکاری آنها و نا امیدی از پاسخ گویی باعث شد به مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه این هشدار را بدهیم که:

سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکنندگان کرمانشاه از ابتدای پاییز در حالی به خواب زمستانی رفته است که میدان میوه و تره بار کرمانشاه روزانه میزبان انواع بارهای برگشتی مرزی با کیفیت پایین است که بر اثر ماندن پشت مرز از لحاط مرغوبیت نمره درجه ۳می گیرند. با ورود بارهای رد شده در مرز به میدان بار کرمانشاه، نه تنها بازار داخلی فروشندگان دچار آسیب می‌شودبلکه مصرف کننده نیز صاحب اجناسی خواهد شد که کیفیتی ندارند، کرمانشاه معدن اجناس برگشت خورده از مرز است‼️
آقای مدیر کل چرا قیمت اجناس و کالاهای اساسی در کرمانشاه با وجود کاهش نرخ ارز و طلا بازهم در حال افزایش است⁉️
کدام دستگاه مسئول نظارت بر تغییر و تفاوت قیمت هاست که فریاد مصرف کنندگان به آسمان هفتم رسیده است⁉️
آقای مدیر کل:سازمانی که در سر وسامان دادن به اوضاع داخلی خود ناتوان است و معاونینی که هنوز الفبای روابط عمومی و آداب اجتماعی را بلد نیستند چگونه می توانند تاثیر مثبتی بر روند اصلاح قیمت ها بگذارند و حامی و مراقب ستون های بحران زده و لرزان معیشت خانواده های کرمانشاهی باشند⁉️