کریمی تصریح کرد: در سایر شهرستانهای استان نیز بر اساس این مصوبه مقرر شد ساعت کار ادارات کاهش یافته و در طول این یک هفته ساعت کاری ادارات از هشت صبح تا ۱۲ ظهر خواهد بود.

کریمی اشاره ای هم به وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات استان داشت و افزود: در حال حاضر وضعیت ادارات در این زمینه از بسیاری بخش های دیگر از جمله صنوف به مراتب بهتر است و عمده کارمندان در حال حاضر از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعی را رعایت می کنند.

وی افزود: در این زمینه گروه نظارت ستاد مدیریت و مقابله با کرونای استان به ریاست مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری کرمانشاه هم همواره نظارت مستمر داشته و رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات را رصد می کنند./ایسنا