پهلوانی در پایان، گفت: اولویت امروز حفظ سلامتی مردم است و اعمال این محدودیت‌ها هم برای قطع زنجیره انتقال است، انتظار داریم مردم هم همکاری لازم را داشته و از ترددهای غیرضروری خودداری کنند./فارس