احسان سهیلی  با اشاره به اشاره به شروع فعالیت موج جدید بارشی از روز گذشته در سطح استان گفت: در پی فعالیت این موج شاهد بارش های گسترده در سطح استان و شهر کرمانشاه هستیم و در همین راستا آتشنشانی کرمانشاه به حالت آماده باش ویژه درآمده است.

وی افزود: نیروهای آتش نشانی در طول سال آماده باش هستند، اما در شرایط بارندگی با آماده سازی تجهیزات آبگیری در شرایط آماده باش ویژه قرار می گیرند.

سهیلی تصریح کرد: هم اکنون ۱۲۰ آتش نشان در سطح شهر کرمانشاه در حال آماده باش هستند و از نیروهای شیفت استراحت هم استفاده کرده ایم.

وی افزود: تاکنون بیش از ۴۰ ماموریت شامل کمک به خودروهای گرفتار در آب و رفع آبگرفتگی منازل در سطح شهر انجام شده و نیروها همچنان مشغول فعالیت هستند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی کرمانشاه با اشاره به پراکندگی آبگرفتگی ها در سطح شهر گفت: این میان بیشترین آبگرفتگی منازل مربوط به شهرک های دولت آباد، جعفرآباد و آریا شهر بوده است.

سهیلی تصریح کرد: در کنار تجهیزات موتورپمپ و کف کش، خودروهای آتش نشانی با یدک کش هم به حالت آماده باش هستند تا سریعا خودروهای گرفتار در آبگرفتگی ها را بیرون بکشند./ایسنا