معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه با بیان اینکه عوامل درگیری تحویل مراجع قضایی شده اند، برخورد با این افراد که جزو اراذل و اوباش هستند یکی از برنامه های اصلی پلیس است.

وی در پایان گفت: امنیت مردم و جامعه خط قرمز پلیس است و قطعا با مخلان آن برابر قانون برخورد می شود.