قادری از به نتیجه رسیدن تلاش ها برای شروع فاز اجرایی این پروژه خبرداد و گفت: اخیرا با حمایت استاندار حدود پنج میلیارد تومان اعتبار برای شروع فاز اجرایی پروژه اختصاص پیدا کرده تا پس از سالها انتظار بتوانیم آن را به  مرحله اجرایی برسانیم.

وی یادآورشد: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است این اعتبار صرف ساماندهی مسیر و باند کندرو و فضاسازی اطراف آن شود که به منظور هماهنگی بیشتر برای اجرای این بخش از پروژه طی روزهای آینده نشستی با معاون عمرانی استاندار و مسئولین راه و شهرسازی استان خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه اعلام کرد: برای اینکه بتوانیم زیرساخت های کریدور گردشگری بیستون به تاق بستان را برای حضور سرمایه گذاران آماده کنیم، جمعا به حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی اضافه کرد: از آنجایی که این پروژه یک ابرپروژه محسوب می شود، به صورت مرحله به مرحله پیش خواهیم رفت و زیرساخت ها را برای حضور سرمایه گذاران آماده می کنیم.

به گفته این مسئول، جمعا ۴۴ بسته سرمایه گذاری برای حضور بخش خصوصی در این مسیر تعریف شده است.