مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از کاهش مصرف انواع فرآورده‌های نفتی در ۹ ماه سپری شده از سال‌جاری در استان خبر داد و گفت: بیشترین کاهش مصرف مربوط به نفت سفید با ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

«فریدون یاسمی» افزود: در بازه زمانی یادشده، بعد از نفت سفید، کمترین مصرف مربوط به بنزین بوده که با مدیریت صحیح شهروندان ۲۵ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

به گفته وی، گاز مایع و نفت گاز نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه پارسال، به ترتیب ۹ و ۷ درصد کاهش داشته است.

یاسمی گفت: حدود ۸۴۰ میلیون لیتر از انواع سه فرآورده نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید و نفت گاز در ۲۷۶ روز نخست سال‌ جاری در سطح منطقه کرمانشاه توزیع شده است.

وی با تقدیر از مردم استان بابت استفاده بهینه از سوخت، درخواست کرد که کماکان این رویه صحیح و پسندیده درست مصرف کردن مورد توجه قرار گیرد.

وی در خصوص تامین سوخت مناطق سردسیر و سخت‌گذر نیز اظهار داشت: سوخت‌رسانی به این مناطق در حال انجام است و مشکلی در خصوص تامین فرآورده های نفتی موردنیاز وجود ندارد.

 ۱۵۷ باب جایگاه سوخت در استان کرمانشاه فعال است که از این تعداد ۷۶ باب جایگاه سوخت سی ان جی است.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان ساکن هستند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.

اکنون ساکنان ۲۹ شهر و هزار و ۵۴۰ روستا در استان از گاز طبیعی برخوردار هستند و ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش شهری اکنون ۹۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۷۷ درصد است./ایرنا