به گزارش خبرنگار طلوع، پیرو اعتراض شهروندان مبنی بر اینکه خودداری کارخانه قند اسلام آبادغرب از تحویل چغندر با کشاورز طرف قرارداد، مدیر عامل کارخانه قند اسلام ابادغرب نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

یکی از شهروندان گفته است: کارخانه قند اسلام آبادغرب از تحویل چغندر با کشاورز طرف قرارداد خوداری میکند چون اگر تعهدش تمام شود باید چغندر مازاد کشاورزان منطقه را با نرخ مصوب دولتی تحویل بگیرد اما به بهانه خرابی کارخانه از تحویل خوداری میکند تا چغندر منطقه تمام شود که البته در حال حاضر به دلالان سایر کارخانه‌های غیر بومی با نرخ آزاد فروخته میشود و پس از اتمام چغندر منطقه کارخانه اسلام ابادغرب هم با همین سیاست به مناطق دیگر  رفته و با قیمت بسیار کمتر از نرخ مصوب محصول کشاورز را میخرد و سود آن را به جیب میزنند و دادستان محترم که از اوضاع اقتصادی و وضعیت اشتغال شهرستان اطلاع دارد وارد عمل شود.

 مدیر عامل کارخانه قند اسلام آبادغرب پیرامون تقاضای کشاورزان  اعلام کرده است: اولا این کارخانه دولتی می باشد مطابق قانون و مقررات تعزیرات حکومتی نمی تواند همانند سایر کارخانجات شخصی چغندر کشاورزان را کمتر از نرخ اعلامی دولت خریداری نماید.
ثانیا با توجه به اعلام کاهش دمااز طریق رسانه ملی وبارندگی روزهای اخیر وبه منظور جلوگیری از خسارات وارده به کامیونهای حامل چغندر در زمان تخلیه چغندر ناشی از لیز خوردن در دستگاه تخلیه موقتا صرفا در روز جمعه هفدهم آذرماه از تخلیه چغندر ممانعت گردید. و ثالثا این کارخانه مطابق روزهای گذشته درروز پنج شنبه وجمعه چغندر تخلیه شده موجود در داخل سیلو مصرف نموده وهیچ گونه تاخیر یا تعطیلی در مصرف چغندر نداشته است واین امر هیچ گونه تاثیری در تحویل چغندر کشاورزان نداشته است.