استقرار انتظامات در درب ورودی مراکز مذکور و جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک توسط مدیریت یا هیئت امناء پاساژ و مراکز تجاری به منظور کنترل ازدحام جمعیت در مراکز خرید عید

پیش بینی بکارگیری یک نفر مسئول تحت عنوان مراقب سلامت جهت گشت زنی مستمر در داخل این اماکن جهت تذکر بهداشتی و اخذ گزارش عملکرد روزانه از ایشان

استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب بسیجی جهت کنترل پروتکل های بهداشتی درصورت امکان

کاهش ساعات فعالیت واحدهای مستقر بصورت نوبتی در صورت امکان

تعطیلی مکان های دارای تخلف مکرر بعد از تذکر و اخطار بهداشتی بمدت حداقل یک هفته با گزارش سازمان صمت واتاق اصناف و اقدام دادگستری

 الزام همه افراد ارائه دهنده و خدمت گیرنده به استفاده از ماسک توسط ناظرین شهرداری

 جانمایی و خط کشی رعایت فاصله گذاری اجتماعی جهت غرفه ها و افراد عرضه کننده به فاصله حداقل ۹ مترمربع از یکدیگر

 استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب شامل بسیج و هلال احمر و نیروهای جهادی تحت عنوان مراقب سلامت ناظر بر رعایت پروتکل های بهداشتی و اخذ گزارش عملکرد روزانه از ایشان

تعیین ظرفیت مساحت مکان روز بازار و محدودیت در فعالیت تعداد غرفه ها با در نظر گرفتن فاصله فیزیکی حداقل ۹ متر مربع از یکدیگر

برنامه ریزی جهت ساماندهی و رعایت پروتکل های بهداشتی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از هر گونه تجمع و ازدحام

جلوگیری از فعالیت غرفه های نقض کننده پروتکل بهداشتی.