فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه گفت: ۱۴۸ نقطه حادثه‌خیز در استان کرمانشاه شناسایی شده است که ۴۰ درصد تصادفات در این نقاط به‌وقوع می‌پیوندد.

سرهنگ محمد حیدری  با اشاره به اینکه عوامل مختلفی در بروز حوادث جاده‌ای دخیل است اظهار داشت: بخشی مربوط به عوامل انسانی است که نقش راننده در این زمینه بسیار پررنگ است و بخشی نیز مربوط به زیرساخت‌ها است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه گفت: ۱۴۸ نقطه پرتصادف در بازه زمانی سه ساله در استان کرمانشاه شناسایی شد که برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح و رفع خطر آن‌ها در نظر گرفته شده است.

حیدری با بیان اینکه ۴۰ درصد وقوع تصادفات در نقاط حادثه‌خیز رخ می‌دهد افزود: در ۱۱ ماه امسال ۱۱ نقطه اصلاح هندسی شد ولی اصلاح برخی نقاط نیازمند اعتبارات بیشتری است.

حیدری با اشاره به اینکه دلایل وقوع تمام حوادثی که در محورهای رخ می‌دهد توسط کارشناسان بررسی می‌شود افزود: رانندگان ناوگان باری باید توجه داشته باشند و ایجاد صف طولانی پشت سر آن‌ها ممکن است سبب وقوع حادثه شود و به همکاران ابلاغ شده در چنین شرایطی ناوگان باری به شانه جاده هدایت شود.

وی با بیان اینکه محورهای روستایی در اولویت کار راهداری و بهسازی قرار دارند عنوان کرد: در گذشته نوع سفرها از روستا به شهر بود اما اکنون برعکس و از شهرها به سمت روستاها است که این سیب افزایش حجم تردد در محورهای استان شده است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به گستردگی محورهای استان گفت: اکنون ۸۰۵۰ کیلومتر راه دارد که ۱۴ درصد راه‌های اصلی و بزرگراهی است و مابقی فرعی و روستایی هستند که متناسب با اهمیت توسط راهداری اولویت‌بندی شده‌اند.