گرانفروشی شرکت‌های هواپیمایی را گزارش دهید

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت : گرانفروشی شرکت‌های هواپیمایی کرمانشاه را به صمت گزارش کنید.

قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت : نظارت بر قیمت بلیط هواپیما برعهده تعزیرات حکومتی نبوده و این اداره کل و در صورت تشکیل پرونده مسئول رسیدگی است.

او گفت : مردم استان کرمانشاه در صورت مشاهده هرگونه تخلف مربوط به قیمت بلیط هواپیما باید موضوع را به سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان گزارش داده تا با تشکیل پرونده به موضوع رسیدگی شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: تاکنون پرونده‌ای مرتبط با تخلفات قیمت بلیط هواپیما به تعزیرات حکومتی این استان ارجاع داده نشده است.

او افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به پرونده‌های تشکیل شده همچون گران فروشی، کم فروشی و نبود دستورالعمل‌های بهداشتی اصناف و مشاغل رسیدگی می‌کند ./باشگاه خبرنگاران