سجاد روزافزای در انتخابات سال دوم کانون مداحان به عنوان رئیس کانون مداحان شهرستان کرمانشاه منصوب شد.

 به گزارش طلوع کرمانشاه، سجاد رو زافزای به سمت رئیس جدید کانون مداحان شهرستان کرمانشاه منصوب شد.

سجاد روز افزای اظهار کرد: در چهارمین دوره و از سال گذشته از میان یازده نفر کاندید اعضای کانون ۵عضو به عنوان نمایندگان منتخب هیات رئیسه انتخاب شدند.

وی تصریح کرد:با مشورت و توافق اعضا جهت ایجاد وحدت بیشتر در کانون قرار بر این شد که هر سال یکی از اعضای منتخب در هیات رئیسه به عنوان رئیس کانون منتصب گردد.

رئیس کانون مداحان شهرستان کرمانشاه اظهار کرد:بیشتر از ۲۰ سال است که توفیق مداحی اهل بیت را دارم و در اکثر هیأت های ریشه دار کرمانشاه مداحی داشته ام و  از ابتدا نیز در محضر مرشد مرتضی منسوبی این هنر را آموختم.

سجاد روز افزای همچنین گفت: احسان ویسی ، میثم مقدسی، ارسلان یاوری، سلمان یاوری و سجاد روزافزای ۵نفر هیات رئیسه کانون مداحان شهرستان کرمانشاه را تشکیل می دهند.