بیش از ۱۷ تن دنبه گوسفندی که قصد خارج شدن به کشور عراق داشت،کشف و طبط و متخلفین تحویل مقام قضایی شدند

بختیار رحمانی پور« ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه»در گفتگو با خبرنگار طلوع کرمانشاه از کشف و ظبط بیش از ۱۷تن دنبه گوسفندی که در جوف کالای صادراتی پنل گچی جاسازی شده بود خبر داد.

رحمانی پور افزود: با هوشیاری و دقت نظر پرسنل گمرک بازارچه مرزی شیخ صله از کامیون صادراتی حامل محموله پنل گچی به کشور عراق،بیش از ۱۷تن دنبه گوسفندی کشف شد.
ناظر گمرکات استان در ادامه گفت: در بازرسی بعمل امده از یک کامیون حامل کالای صادراتی به کشور عراق ، پرسنل گمرک بازارچه مرزی شیخ صله با هوشیاری و دقت نظر موفق شدند این محموله قاچاق را که به طرز ماهرانه ای در کامیون صادراتی جاسازی شده بود کشف کنند.
مدیر کل گمرک کرمانشاه در خاتمه سخنانش گفت: پس از تنظیم صورت جلسه، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد./رحمانی